The SMEEGE week in pictures

The highlight of the Erasmusplus project SMEEGE was the on-site week in Madrid. More than 30 decision-makers from small and medium-sized enterprises took part.

Short interviews at the end are in German. Please turn on the subtitles.

Projekt

Naslavljamo?

SMEEGE je projekt Erasmus+, katerega namen je predstaviti prednosti študija v tujini. Te prednosti bodo predstavljene odločevalcem (direktorjem) v malih in srednje velikih podjetjih (MSP) v okviru kratkoročne mobilnosti.

Zakaj?

V zadnjih letih so različne institucije prepoznale, da je bivanje v tujini v času poklicnega usposabljanja koristna dopolnitev. Raziskva NABiBB med financerji projektov v letu 2018 je pokazala, da so zaposleni po bivanju v tujini okrepili svoje spretnosti in znanja. Ponudbe mobilnosti med poklicnim usposabljanjem so dodatno okrepile podobo institucij, kar je smiselna strategija za zadrževanje zaposlenih v podjetjih v času pomanjkanja usposobljenega kadra.

Kako?

Veliko MSPjev se ne zaveda namena bivanja v tujini.

Število udeležencev izobraževanj, ki odhajajo v tujino, bi se lahko povečalo, če bi direktorji prepoznali idejo o prednosti mobilnosti. Cilj projekta SMEEGE je torej, poslati direktorje MSP-jev v tujino, da bodo prednosti tega, iti v tujino (na lastne stroške, vendar v organizaciji projektnih partnerjev), osebno doživeli.

Obdobje izvajanja?

Projekt SMEEGE bo med 1. oktobrom 2020 in 31. marcem 2022 vodila organizacija TALENTBRÜCKE GmbH & Co. Kg. Pri projektu bo sodelovalo še šest drugih partnerjev iz Španije, Slovenije, Italije, Belgije in Nemčije.

Cilj projekta

Cilj projekta SMEEGE je odločevalcem (direktorjem) v malih in srednje velikih podjetjih (MSP-jih) predstaviti prednosti mobilnosti. To bomo storili s posredovanjem informacij podjetjem in razvojem pristopov za podjetja, da bodo pripravnike poslali v tujino, kjer bodo opravili del svojega pripravništva, in da bodo poudarjali prednosti usposabljanja v tujini za podjetja.

Partnerji

Faze projekta

Newsletter

The Erasmus+ project SMEEGE makes the benefits of trainees’ stays abroad tangible – for entrepreneurs and trainers.

More…

On 8 and 9 October 2020 the kick-off meeting of the SMEEGE project was held under corona conditions in digital and on-site in Cologne.

More…

Rezultati

Planned project meetings

  • 1. srečanje – Uvod v projekt
  • 2. srečanje – Priprava smernic za razgovor
  • 3. srečanje – Prvi zaključki
  • 4. srečanje – Analize in zasnove projekta
  • 5. srečanje – Izkušnje direktorjev v tujini
  • 6. srečanje – Revizija zbranih vsebin
  • 7. srečanje – Zaključno srečanje

Začetek projekta

2. projektno srečanje

Drugo mednarodno projektno srečanje SMEEGE projekta je potekalo 10. decembra 2020.

Zaradi trajajoče pandemije se sedem projektnih partnerjev iz Italije, Španije, Belgije, Slovenije in Nemčije ni sestalo kot je bilo prvotno načrtovano, v Liègeu v Belgiji, ampak prek spleta.

Tema srečanja je bila najprej predstavitev rezultatov iz 1. faze, dvomesečne raziskave o koristih in ovirah bivanja pripravnikov v tujini. Partnerji so nadaljevali z opredelitvijo nadaljnjih korakov za prihajajočo sedemmesečno 2. fazo projekta. V okviru srečanja so bila zasnovana tudi vprašanja za intervjuje, ki so namenjeni ciljnim skupinam projekta.

Rezultati prve faze projekta

V prvi od štirih faz projekta so projektni partnerji s pomočjo raziskav (intervjujev) prepoznali pomembne trende mobilnosti med poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem. Raziskava se je osredotočila na tri temeljna vprašanja.  Rezultati so naslednji:

Vprašanje 1: Kakšne so prednosti preteklega bivanja pripravnikov v tujini za podjetja?

Vprašanje 2: Kakšne koristi imajo vajenci od preteklega bivanja v tujini – na individualni ravni?

Vprašanje 3: Kakšne so ovire, zakaj podjetja ne ponujajo bivanja v tujini?

Tretja faza projekta

Na podlagi rezultatov druge projektne faze se trenutno pripravlja tretja projektna faza.

Osrednja komponenta tretje faze je načrtovanje in izvajanje kratkotrajnega enotedenskega bivanja v tujini. Program naslavlja nosilce odločanja oziroma vodstvo malih in srednje velikih podjetij (MSP). Osnovni namen programa je, da slednji osebno izkusijo prednosti bivanja v tujini in tako kasneje v tujino lažje napotijo tudi svoje pripravnike.

Partnerski konzorcij želi v program pritegniti zainteresirane deležnike iz Nemčije, Slovenije, Italije, Belgije in Španije. Program ne izstopa le po svoji vsebini, temveč tudi po možnostih mreženja, ki jih ponuja. Projektni partnerji bodo deležnike, med bivanjem v tujini, spremljali skozi celoten program.

Izkustveno bivanje v tujini načrtujemo od 22. do 26. novembra 2021 in sicer v Madridu v Španiji. Udeleženci izkustvenega bivanja lahko izbirajo med dvema in petimi polnimi dnevi, odvisno od njihove osebne razpoložljivosti.

Nekaj predstavnikov podjetij je že izrazilo zanimanje za sodelovanje. Prvi okvirni program za izkustveno bivanje v tujini je že zasnovan.

Zaradi pandemije Covid-19 v tem trenutku še ne moremo zagotoviti potek izvedbe programa na dejanski lokaciji. Zaradi tega trenutno razvijamo tudi spremljajoče virtualne elemente programa.

S kontaktnim obrazcem nam lahko posredujete interes za več informacij ali interes za osebno sodelovanje, ki pa za vas ne bo zavezujoče. Z veseljem vas pokličemo in vam razložimo vse podrobnosti.

Veselimo se vaših odzivov!

Travel report

As part of the project, a travel week took place in Madrid from 22 November to 25 November 2021. The aim of the trip was to convince entrepreneurs and trainers of the advantages of stays abroad for their trainees.

You can find the travel report here.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.